Πρόγραμμα προμηθειών για επιχειρήσεις

Ένα πρόγραμμα που κάθε επιχείρηση μπορεί να δίνη προμήθεια , ποσοστά