Τιμοκατάλογος

Τα Post παραμένουν 1 χρόνο

Ξενοδοχεία

Για τη σελίδα sunnyworld4u.com

 • 1 επιλογή / Συνδρομητής : Premium & Premium Gold / Πρόγραμμα προμηθειών 
 • 2 επιλογή για καταχώρηση επιχείρησης με δωρεάν post / Αγορά προϊόντος από την σελίδα https://sw4u.store ( Για Επιχειρήσεις ) 300 Euro / Πρόγραμμα προμηθειών

Εστιατόρια , Ταβέρνες κ.λ.π.

Για τη σελίδα sunnyworld4u.com

 • 1 επιλογή / Συνδρομητής : Premium & Premium Gold
 • 2 επιλογή για καταχώρηση επιχείρησης με δωρεάν post / Αγορά προϊόντος από την σελίδα https://sw4u.store ( Για Επιχειρήσεις ) 300 Euro / Πρόγραμμα προμηθειών

Δραστηριότητες

Για τη σελίδα sunnyworld4u.com

 • Δωρεάν καταχώρηση
 • Standard : 20 πρώτα post δωρεάν / Από το 21 Post 5 Euro+φ.π.α.Τα Post παραμένουν 1 χρόνο
 • Premium : 100 Euro το χρόνο / 120 Post & 8 κύριες κατηγορίες , αυτές που εμφανίζονται στην κεντρική σελίδα / 8 Μήνες / Πρόγραμμα προμηθειών

Transfers & Rental

 Για τη σελίδα sunnyworld4u.com

 • Δωρεάν καταχώρηση
 • Standard : 20 πρώτα post δωρεάν / Από το 21 Post 5 Euro+φ.π.α.Τα Post παραμένουν 1 χρόνο
 • Premium : 100 Euro το χρόνο / 120 Post & 8 κύριες κατηγορίες , αυτές που εμφανίζονται στην κεντρική σελίδα / 8 Μήνες / Πρόγραμμα προμηθειών

Weddings

Για τη σελίδα sunnyworld4u.com

 • Δωρεάν καταχώρηση
 • Standard : 20 πρώτα post δωρεάν / Από το 21 Post 5 Euro+φ.π.α.Τα Post παραμένουν 1 χρόνο
 • Premium : 100 Euro το χρόνο / 120 Post & 8 κύριες κατηγορίες , αυτές που εμφανίζονται στην κεντρική σελίδα / 8 Μήνες / Πρόγραμμα προμηθειών

Weddings : Για τη σελίδα  https://sw4u.store

Τουριστικά γραφεία

Για τη σελίδα  https://sw4u.store

 • Δωρεάν καταχώρηση
  • 20 πρώτα post δωρεάν
  • Από το 21 Post 5 Euro+φ.π.α.Post ( Παρουσιάσεις προϊόντων ,Προσφορές ,  Εκπτώσεις )Αναδείξτε νέα προϊόντα , καινούριο εξοπλισμό , νέες συνεργασίες , παρουσίασης , κ.λπ. / Πρόγραμμα προμηθειών

 • Συνδρομή : 100 Euro το χρόνο / Free Post /  Πρόγραμμα προμηθειών

Κατάλογος Ελληνικών Επιχειρήσεων

Όλες η επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα , όχι εισαγόμενες

Κατάλογος : Για τη σελίδα  https://sw4u.store  Τα Post παραμένουν 1 χρόνο

 • Δωρεάν καταχώρηση
  • 20 πρώτα post δωρεάν
  • Από το 21 Post 5 Euro+φ.π.α.Post ( Παρουσιάσεις προϊόντων ,Προσφορές ,  Εκπτώσεις )Αναδείξτε νέα προϊόντα , καινούριο εξοπλισμό , νέες συνεργασίες , παρουσίασης , κ.λπ. / Πρόγραμμα προμηθειών

 • Συνδρομή

  100 Euro το χρόνο / Free Post / Προσφορές ,εκπτώσεις / Πρόγραμμα προμηθειών


Για Επιχειρήσεις ( Χονδρική ) : Για τη σελίδα  https://sw4u.store

 • Προμήθεια : Κατόπιν συνεννοήσεως
 • Εισαγόμενα προϊόντα : Ναι
 • 40 πρώτα post χωρίς συνδρομή
 • Συνδρομή :  50 Euro / το χρόνο

Εγγραφή μέλους