Αναζήτηση συνεργασιών

Φωτογράφους και video

Αναζήτηση συνεργασίας για φωτογράφησης ξενοδοχείων εστιατορίων κ.λ.π


Υπηρεσίες διαφήμισης

Branding & Design
Γραφιστικές Υπηρεσίες
Packaging
Social Marketing
Mobile Applications


Τοπικά καταστήματα για εξυπηρέτηση πελατών

Πωλήσεις προϊόντων & Πληροφορίες , να μπορεί να δίνη η επιχείρηση.